Số di động
00893148 63270870595292156 84352643366043607430

Địa chỉ
Không có địa chỉ

Thu phát Radio vintage nguyên bản Đức – 1957 Nordmende Traviata 1957, hoạt động tốt, thu sóng FM/AM.

Chưa có bình luận

Thêm bình luận